< vorige volgende >

Faillissement Bestax B.V.

Taxibedrijf Bestax heeft haar eigen faillissement aangevraagd. De situatie bij het Amersfoortse bedrijf was al enkele jaren noodlijdend. Doordat grote vervoerscontracten tegen (te) scherpe tarieven zijn uitgevoerd in de laatste jaren, verloor het bedrijf al haar reserves.

Leerlingenvervoer
Al eerder besloot Bestax niet langer tegen ongezonde tarieven het leerlingenvervoer uit te willen voeren. De hoge eisen vanuit gemeenten en ouders enerzijds en de onder druk staande tarieven anderzijds, zorgden ervoor dat het leerlingenvervoer in de afgelopen jaren zeer verliesgevend was. Deze verliezen hebben de financiële reserves van Bestax zwaar aangetast.

Inkrimpen
In 2015 werkten er bij Bestax nog ruim 300 medewerkers, en beschikte het bedrijf over ruim 170 wagens. De afgelopen jaren verloor Bestax enkele grote aanbestedingen. Aanbestedingen die door gemeenten en zorgverzekeraars nagenoeg enkel op basis van tarief werden gegund aan de meest voordelige vervoerder.  Waar Bestax zo goedkoop mogelijk inschreef, werden aanbestedingen onder kostprijs aan derden gegund. Doordat de afbouw van personeel en wagenpark niet altijd per direct gerealiseerd konden worden, bleven de kosten te hoog. Anderzijds kon door het wegvallen  grote opdrachten de planning van overblijvende ritten, personeel en wagenpark  minder efficiënt gedaan worden.

Extreme ziektekosten
Zodra een aanbesteding aan een andere partij wordt gegund, gaat de zogenaamde OPOV-regeling in: 75 % van het “gezonde” personeel krijgt een baanaanbod van de nieuwe vervoerder.
Hierdoor blijven zieke werknemers achter. In de laatste jaren is het ziekteverzuim bij Bestax op deze wijze tot een recordhoogte van 10 % gestegen. Deze kosten drukken zwaar op de toch al zo lage winstmarges van de taxisector.

Personeel
Veel van haar personeelsleden zijn al tientallen jaren bij Bestax in dienst. Reden ook dat er tot het laatst getracht is het bedrijf in leven te houden. Helaas is er financieel geen ruimte meer om Bestax door te laten gaan. Daarom moest het faillissement aangevraagd worden.
Het UWV neemt de salarisverplichtingen van Bestax over, zodat de 150 personeelsleden alsnog hun salaris ontvangen.

Curator
Bestax zal haar werkzaamheden doorzetten tot de curator anders besluit. Het is niet duidelijk of er tijdig een koper zal worden gevonden of dat er toch tot volledige  bedrijfsbeëindiging besloten wordt.
De personeelsleden zal gevraagd worden zich zo goed als mogelijk in te blijven zetten om de klanten de dienstverlening te blijven bieden die zij van Bestax gewend zijn.

Besseling Travel, Besseling Koeriersdienst en Besseling Onderhoud
Door met pijn in het hart Bestax los te laten heeft vervoersbedrijf Besseling hele goede verwachtingen de touringcarafdeling, de koeriersafdeling en de onderhoudsgarage voort te laten bestaan.
De verliezen van Bestax hebben de afgelopen jaren ook de cashflow van deze bedrijven flink uitgehold. “Maar door nu alle aandacht op de andere afdelingen te leggen, zijn we ervan overtuigd dat we de continuïteit van deze werkmaatschappijen veilig kunnen stellen,” aldus de familie Besseling.

Voor meer informatie: edwin@besseling.com< vorige volgende >

besseling travel b.v. - telefoon: 033 - 4 765 755 - fax: 033 - 4 765 756 - e-mail: travel@besseling.com - internet: www.besseling.com