-  Kwaliteit

Kwaliteit

Besseling Vervoert hecht veel waarde aan het leveren van een uitstekende kwaliteit.

ISO-gecertificeerd
Daarom werken Besseling Koeriersdienst, Bestax en Besseling Travel met een kwaliteitssysteem dat is gecertificeerd conform de
NEN-EN-ISO 9001:2008. Dit houdt in dat wij werken volgens vaste procedures. Regelmatig vinden interne controles plaats om erop toe te zien dat deze procedures worden nageleefd. Uiteraard wordt hierbij ook gecontroleerd of deze procedures nog steeds de beste kwaliteit bieden. Daarnaast vinden er periodiek ook externe controles plaats door de KIWA.

TX-Keur
Bestax is een
Keurmerk Taxibedrijf. Dit biedt u de garantie dat onze chauffeurs de juiste routes kiezen en het juiste tarief in rekening brengen. Onze wagens voldoen aan de geldende veiligheidseisen en zowel de wagens als de chauffeurs zijn representatief. Bovendien is een Keurmerk Taxibedrijf adequaat verzekerd.

Keurmerk Touringcarbedrijf
Besseling Travel is een
Keurmerk Touringcarbedrijf. Een Keurmerk Touringcarbedrijf biedt extra garanties aan haar passagiers. Deze garanties liggen op het gebied van de veiligheid en het afgesproken comfort van de touringcars, de vakbekwaamheid en de dienstbaarheid van de chauffeurs, de strikte naleving van de rij- en rusttijdenwetgeving en de naleving van de sociale voorschriften van de branche. Bovendien is een Keurmerk Touringcarbedrijf adequaat verzekerd.

Voor vragen, opmerkingen, aanvullingen, tips en suggesties kunt u terecht bij de klantenservice.

besseling travel b.v. - telefoon: 033 - 4 765 755 - fax: 033 - 4 765 756 - e-mail: travel@besseling.com - internet: www.besseling.com