NEN-EN-ISO 9001:2008

Wat houdt de NEN-EN-ISO 9001:2008 in?
De ISO 9001:2008 normen zijn specifieke kwaliteitseisen waaraan een managementsysteem moet voldoen. Als een managementsysteem is gecertificeerd volgens deze norm, betekent het dat de interne bedrijfsvoering optimaal is geregeld. Dit levert veel op: goede produkten en diensten, gemotiveerde medewerkers, minder kosten en het allerbelangrijkste: tevreden klanten.

Geldigheid
Een ISO-certificaat is maximaal drie jaar geldig. Hierna komt er weer een nieuwe audit voor de volgende drie jaar. Aangezien kwaliteitszorg een continu proces is, moeten tussentijdse controles (audits) waarborgen dat de kwaliteitsnormen voortdurend worden gehaald en nageleefd.

Kiwa iso logo

KIWA controleert de certificering van de Besseling Groep


Follow BVervoert on twitter !

 

besseling travel b.v. - telefoon: 033 - 4 765 755 - fax: 033 - 4 765 756 - e-mail: travel@besseling.com - internet: www.besseling.com